Bizi Takip Edin:

Yök Denklik İşlemleri

Home Yök Denklik İşlemleri

İletişim

Yardıma mı ihtiyacınız var ?

Bizimle iletişime geçiniz ya da mesaj bırakınız. En geç 1-2 iş günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

info@basakdanismanlik.com
+90(216) 519 40 70

Dökümanlar

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB

Yök denklik belgesi nasıl alınır?

Tanıma ve Denklik hizmetleri, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerindeki diplomaların, ülkemiz yükseköğretim sistemi içindeki karşılığını tespit etmek amacıyla, 1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülmektedir.

Denklik işlemleri, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Sözleşmesi), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

TANIMA: Yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir. Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca akademik diploma ve derece vermeye resmi olarak yetkilendirmiş olmasının yanında; şeffaf, ulaşılabilir ve süreklilik arz eden akreditasyon ve kalite güvencesi süreçlerinin bulunması gerekir.
DENKLİK: Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumu ve programından alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir. Mezun olunan yükseköğretim programının akademik düzeyi, derecesi ve niteliği, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından inceleme yapılır.

YÖK Denklik belgesi 
Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye’deki üniversite eğitimi denkliğinin onaylanması halinde denklik belgesi verilir.

Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye’deki üniversite eğitimi Denkliğinin olmaması halinde yabancılar Türkiye’de YÖK tarafından sınava tabi tutulur. Yabancının sınavı kazanması halinde denklik belgesi verilir. Aksi halde verilmez.

Denklik belgesi sınavı kriterleri:

 1. Sunulan evrakların doğru olup olmadığı, silinmiş yer, ekleme veya değişiklik yapılıp yapılmadığı,
 2. Sunulan evrakların yabancıya ait olup olmadığı,
 3. Diplomanın verildiği yüksek öğretim kurumunun yada üniversitenin tanınmış ve itibarlı olup olmaması,
 4. Eğitim programının Türkiye’deki üniversitelerle hangi eşdeğerde olduğudur.
  Diplomanın verildiği üniversite uluslararası düzeyde tanınmış yada karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde olmasına rağmen, başvuru çeşidi, niteliği ve eğitim programının seviyesi hakkında herhangi bir şüphe varsa;

  • Başvuru sahibi üniversitenin resmi kataloğu dahilinde eğitim almış olduğu ülkede bulunma tarihlerini
  • Pasaport ve diğer ilgili evrakları sunmak durumundadır.
  • İhtiyaç olması halinde bir Yüksek Öğretim heyeti bu belgeleri inceleyerek görüş bildirmektedir.

Sınav sonuçları

Akademik dokümanların değiştirildiği, sahte olduğu ya da başvuru sahibine ait olmadığı tespit edilirse, denklik prosedürü uygulanmayacak ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

 1. Ön lisans derecesinde denklik prosedürü kabul veya red olarak sonuçlanmaktadır. Resmi talebi Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.
 2. Lisans derecesinde denklik belgesi aşağıdaki şartlarda verilmektedir;
  1. Diplomanın verildiği üniversitenin uluslararası düzeyde tanınmış yada karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde bulunması
  2. Eğitim programının Türkiye’deki benzer eğitim program ile denk olması
  3. Eğitimin seviyesi ve alanının belirgin şekilde tanımlı olması

Başvuru sahibinin lisans eğitiminin seviye ve içeriğine ilişkin bir tereddüt oluşursa, yabancının, kural ve prensipleri YÖK tarafından belirlenen bir yeterlilik sınavına girmesi gerekebilir. Bu bir sınıf geçme ya da ders geçme sınavı değildir.

Öğrencinin gördüğü derslerin içeriğini ve sahip olduğu bilgi seviyesini belirlemeyi amaçlar. Sınavın değerlendirilmesi sonrasında, mevcut dokümanlarla birlikte, aşağıdaki kararlardan biri verilir:

 • Lisans derecesi denk olarak kabul edilenlere denklik belgesi verilir.
 • Eğitim seviyesi ön lisans derecesine denk olarak kabul edilenlere ön lisans denklik belgesi verilir. Ön lisans denkliği bulunan ve eğitimini lisans programları ile bitirmek isteyenler, eğitimlerine Türkiye’de devam edebilmektedirler.
 • Eğitimine ait üniversite denkliği mevcut olmayanların resmi talepleri geri çevrilir ve denklik belgesi verilmez.

Yüksek lisans derecesinde denklik prosedürü Kabul veya red olarak sonuçlanmaktadır. Resmi talebi Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

Devam zorunluluğu olmayan açık öğretim, dışardan öğrenim gibi yurt dışında bulunan eğitim veya kurslardan alınan sertifika veya diplomalar için nerden alınmış olursa olsun denklik verilmemektedir.

Modern eğitim teknolojileri uygulayan “Uzaktan Eğitim” programlarının denkliği YÖK tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilir.

Sıkça Sorulan Soru 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

Sıkça Sorulan Soru 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

Sıkça Sorulan Soru 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
Analiz Süreci

Analiz Süreci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Powered by